top of page
Urban Hage

 Bærekraftprisen 
 iAsker 

 om prisen

Asker kommune inngikk en partnerskapsavtale med NCCE i mars 2022. Formålet med avtalen er at klyngen skal bistå kommunen med å gjennomføre aktiviteter knyttet til næringsutviklling og måloppnåelse i temaplan næring. En tilsvarende partnerskapsavtale er inngått med Asker næringsforening.

 

Som en del av partnerskapsavtalen har Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Asker Næringsforening fått gleden av å være med å dele ut årets bærekraftspris sammen med Asker kommune.

 

Vinneren av prisen mottar en sjekk på 25.000,- og vil bli løftet frem som et forbilde for god bærekraft både i medier og ulike fagfora.

NorskSenterForSirkulaerOkonomi_liggende.png
Asker logo.png
AN - Hvit bakgrunn.png
bottom of page